ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Στην Carfellas αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος υγραεριοκίνησης με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο με σκοπό την απροβλημάτιστη και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας.
Στο χώρο του κινητήρα, η εγκατάσταση των εξαρτημάτων γίνεται με γνώμονα τη σωστή λειτουργία του συστήματος και με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο τη συντήρηση του κινητήρα.
Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα και πλέον αξιόπιστα ιταλικά συστήματα υγραεριοκίνησης των εταιρειών ZANARDI & LOVATO πιστοποιημένα με ISO 9001 και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Μεταφορών. Επίσης παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος και των εξαρτημάτων για 2 χρόνια. Με το πέρας της εγκατάστασης του συστήματος πραγματοποιείται πιστοποίηση ελέγχου ΚΤΕΟ.

SERVICE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Στην Carfellas αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το προγραμματισμένο service του συστήματος υγραεριοκίνησης του αυτοκινήτου σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επίλυση πάσης φύσεως τεχνικών θεμάτων και βλαβών που σχετίζονται με την λειτουργία των συστημάτων υγραεριοκίνησης.
Το προγραμματισμένο service του συστήματος υγραεριοκίνησης πρέπει να γίνεται ανά 15.000-20.000 χιλιόμετρα (ανάλογα με το τι ορίζει ο κατασκευαστής) ή μια φορά το χρόνο.
Σε αυτό περιλαμβάνεται:
1.)Διεξοδικός έλεγχος του συστήματος σε όλα τα εξαρτήματα και τις συνδέσεις.
2.)Αντικατάσταση δύο φίλτρων, του φίλτρου υγρής φάσης και του φίλτρου αέριας φάσης,  με τα οποία διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος του υγραερίου. Η αντικατάσταση των φίλτρων κρίνεται απαραίτητη, καθώς διασφαλίζουν την εισαγωγή καθαρού καυσίμου στο σύστημα φιλτράροντας τυχόν υπολείμματα βρομιάς που βρίσκονται στο καύσιμο. Από καύσιμο κακής ποιότητας μπορεί να προκληθεί φθορά στο σύστημα ψεκασμού του υγραερίου (μπεκ) και στις ηλεκτροβαλβίδες του συστήματος, τα οποία οδηγούν σε κακή λειτουργία του κινητήρα.
 3.) Στη συνέχεια πραγματοποιείται ηλεκτρονικός έλεγχος του συστήματος με υπολογιστή.
Το κόστος του service ανέρχεται στα 40€ και το όχημα είναι έτοιμο για παράδοση σε περίπου μία ώρα. Σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης, αυτή επισκευάζεται μετά από ενημέρωση και έγκριση του πελάτη.

Από το αδειοδοτημένο συνεργείο μας, παρέχονται πιστοποιητικά καταλληλότητας για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου από το Κ.Τ.Ε.Ο. που είναι πλέον απαραίτητη κάθε φορά που το όχημα μας περνάει από περιοδικό έλεγχο  Κ.Τ.Ε.Ο.

OIKONOMIA

Χρησιμοποιώντας το υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο, το κόστος της κατανάλωσης του κινητήρα μειώνεται σχεδόν στο μισό δεδομένου ότι η τιμή του υγραερίου (LPG) είναι η μισή από αυτήν της βενζίνης.
Με μέσο όρο τα 15000 χλμ που διανύει ετησίως ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα, σε ένα μόλις χρόνο έχει γίνει απόσβεση του κόστους εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης.
Η τεχνολογία των συσκευών υγραεριοκίνησης τελευταίας γενιάς που τοποθετεί η εταιρεία μας εξασφαλίζει στο κινητήρα τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις και την ίδια αξιοπιστία με αυτές της βενζίνης. Το υγραέριο είναι ένα απολύτως φιλικό για το περιβάλλον καύσιμο διότι κατά την καύση του έχουμε μηδενική παραγωγή αιωρούμενων σωματιδίων, μειωμένη παραγωγή κατά 14% διοξειδίου του άνθρακα CO2 , κατά 68% οξειδίων του αζώτου ΝΟx και  κατά 40% υδρογονανθράκων CxΗy. Χάρη στην οικονομία που προσφέρει και τον μειωμένο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον, τo LPG είναι το 1ο εναλλακτικό καύσιμο (υποκατάστατο του diesel και της βενζίνης) στον κόσμο! Σύμφωνα με υπολογισμούς, περισσότερα από 23 εκατομμύρια οχήματα κινούνται με LPG και υπάρχουν περισσότερα από 57.000 σημεία ανεφοδιασμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το υγραέριο είναι ένα εναλλακτικό είδος καυσίμου που προσφέρει μέγιστη οικονομία σε σύγκριση με την βενζίνη. Πολλά όμως έχουν γραφτεί και ακουστεί για την ασφάλεια των αυτοκινήτων που εφοδιάζονται με τέτοια συστήματα. Παρ’ όλα αυτά, έχει αποδειχτεί ότι τα συστήματα αυτά είναι απόλυτα ασφαλή αρκεί να τοποθετούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

Γιατί είναι ασφαλής η υγραεριοκίνηση;
Τα συστήματα ασφάλειας για υγραεριοκίνηση θεωρούνται περισσότερο από επαρκή.

  • Σε περίπτωση ατυχήματος, η δεξαμενή υγραερίου απομονώνεται από το σύστημα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα διαρροής και ανάφλεξης.
  • Σε περίπτωση που προκληθεί φωτιά στο αυτοκίνητο μετά την πρόσκρουση, η βαλβίδα εκτόνωσης που υπάρχει στο όχημα απελευθερώνει υγραέριο στην ατμόσφαιρα σε μικρές ποσότητες έτσι ώστε να μειωθεί η πίεση μέσα στη δεξαμενή. Με τον τρόπο αυτό, το υγραέριο φλέγεται στην ατμόσφαιρα, αλλά η φωτιά δεν φτάνει στη δεξαμενή, οπότε δεν υπάρχει έκρηξη της φιάλης του υγραερίου μέσα στο αυτοκίνητο, που θα είχε τραγικά αποτελέσματα για τον οδηγό, τους συνεπιβάτες και το ίδιο το αυτοκίνητο.
  • Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ακόμα και για τον σωλήνα ανεφοδιασμού, ώστε να διαθέτει ένα σύστημα απόσπασης. Αν αυτό το σύστημα καταστραφεί ή σπάσει, η τροφοδοσία του LPG διακόπτεται αμέσως, οπότε δεν υπάρχει διαρροή υγραερίου. Αν υπάρξει διαρροή, η βαλβίδα ροής του υγραερίου θα διακόψει αυτόματα την τροφοδοσία.
  • Οι φιάλες υγραερίου για οχήματα κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα και είναι 20 φορές πιο ανθεκτικές σε τρυπήματα από ένα τυπικό ρεζερβουάρ βενζίνης ή πετρελαίου.
  • Οι διαρροές υγραερίου ανιχνεύονται εύκολα λόγω της προσθήκης μιας ουσίας που προσδίδει μια χαρακτηριστική οσμή στο μίγμα υγραερίου ως μέτρο ασφαλείας.
  • Το υγραέριο σε συνδυασμό με τον αέρα δεν αναφλέγεται εάν η πηγή της ανάφλεξης δεν είναι τουλάχιστον 500°C. Αντίθετα, η  βενζίνη αναφλέγεται με πηγή ανάφλεξης που έχει θερμοκρασία 230°C.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με την υγραεριοκίνηση διαμορφώνεται ως εξής:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 45  του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση σε όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα.
  • Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
  • Ο επιβλέπων μηχανικός του συνεργείου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής;

Οι Νόμοι που διέπουν την υγραεριοκίνηση είναι το άρθρο 45 του Ν.2773 / 22-12-99, η Υ.Α. 18586/698/2000 ΦΕΚ 411β/2000, καθώς και το ΠΔ66/08.07.2010. Στα οχήματα στα οποία εγκαθίσταται σύστημα υγραεριοκίνησης δεν ακυρώνεται η χρήση βενζίνης, αλλά λειτουργεί όταν τελειώσει το υγραέριο ή εάν δεν επαρκεί το υγραέριο ή κατά την επιθυμία του οδηγού, με ενεργοποίηση χειροκίνητου διακόπτη που τοποθετείται στο ταμπλό του οχήματος.
Εάν αποφασίσετε να τοποθετήσετε ένα σύστημα υγραεριοκίνησης στο αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να ζητήσετε να δείτε την άδεια του καταστήματος στο οποίο θα το τοποθετήσετε. Πολλές φορές άλλος τοποθετεί και άλλος σφραγίζει και υπογράφει. Ένας αδειοδοτημένος εγκαταστάτης έχει καταρτιστεί επαρκώς και επισήμως, γνωρίζοντας τους κινδύνους κατά την εγκατάσταση και τις μεθόδους ασφαλούς τοποθέτησης. Πολλοί καταφεύγουν στη Βουλγαρία ή σε μη αδειοδοτημένους μηχανικούς για τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης με το μισό κόστος. Παρ’ ότι η τιμή είναι πολύ ελκυστική, το όχημα δεν θα περάσει τον έλεγχο ΚΤΕΟ, αφού δεν θα υπάρχει βεβαίωση εγκατάστασης από πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο εγκαταστάτη (χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το εγκατεστημένο σύστημα δεν είναι τεχνικά ορθό).

Στην περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα με όχημα στο οποίο έχετε παρανόμως εγκαταστήσει σύστημα υγραεριοκίνησης, η ασφαλιστική σας εταιρεία δεν θα καλύψει τη ζημία προς τρίτους, αφού οι μετατροπές έγιναν παράνομα. Εάν τοποθετήσετε το σύστημα σε αδειοδοτημένο συνεργείο στην Ελλάδα και αφού περάσει τον ειδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, τότε στην άδεια κυκλόφορίας θα αναγράφεται το υγραέριο ως καύσιμο και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα.
Η Carfellas είναι πιστοποιημένο συνεργείο εγκατάστασης με όλες τις σχετικές άδειες και με μια ομάδα από επαγγελματίες μηχανικούς.

Συστήματα / Μάρκες (που υποστηρίζουμε για service)

A-MAX
EUROPGAS
North Italy Gas (NIGS)
AC
FEMA
OMVL
AEB
FOBOS GAS
OPTIMA
AGAT VRTec
GAS ITALY
POLIAUTO
AG CENTRUM
IC
PRINS
AGIS
JX Gas
PROTEC DIGITAL
ATIKER
KME
ROMANO
AUTOGAS ITALIA
LANDI
SIM GAS
AUTOGAS ROMANIA (AGR)
LANDI - RENZO
SLAV GAS
AUTRONIC
SOLARIS
BAYKAN
LECHO (old)
STARGAS
BIGAS
LO GAS
STEFANELLI
BLUEMEC
STEFANELLI (v3.3 new)
BRC
LPGTECH
TAMONA (Stilo Gas)
BSM (BARDOLINI/CARGAS)
LONGAS
TAMONA
CARGAS BARDOLINI
LOVATO
TARTARINI
D.T. GAS
MEGAJET
TOMASETTO
DIGITRONIC
MG MotorGas
ULTRA-GAS
EASYGAS
MILANO
UNIGAS
ELPIGAS
MIM Gas
V-TEC
EMER
MINT-XL ULTRAGAS
V-LUBE
EMMEGAS
MOTOR GAS g.p.l
VERSUS
ENERGY REFORM
MOTORGASIMPX
VOGEL
ESGI
NLP
ZAVOLI

FOLLOW US

Newsletter

CARFELLAS

κεντρικο καταστημα
Kων/νου καραμανλή & Γρ. Λαμπράκη γωνία,
Θεσσαλονίκη, κέντρο
τ.κ. 54638, Τηλ 2314001118

υποκαταστημα
Δοϊράνης 40, Θεσσαλονίκη, κέντρο 
τκ 54638, Τηλ 2310210955

PARTNERS